Information med anledning av Coronaviruset

Musikania bevakar och följer de råd som ansvariga myndigheter och Nacka kommun ger. Vi har också valt att införa en del nya riktlinjer och åtgärder för att minska risken för smittspridning i vår verksamhet. Här uppdaterar vi löpande med ny information och nya riktlinjer.

Information som publicerades den 27 mars 2020:

Här kommer en ny lägesrapport med anledning av Coronavirusets spridning. Många har hört av sig och undrat vad som händer med Musikanias verksamhet om skolorna skulle stänga. I nuläget är en skolstängning, så vitt vi vet, inte aktuell. Vi har ändå förberett oss på hur vi ska agera om en sådan situation skulle uppstå och informerar nedan om vad det skulle innebära för vår undervisning.

Först vill vi åter poängtera att Musikania följer de riktlinjer som våra myndigheter och Nacka kommun ger oss och har även egna regler som våra lärare och elever måste följa (läs mer om det nedan).

Vi förstår givetvis att man som elev eller förälder kan känna oro, och vi är förstås inte heller oberörda av den situation som Sverige och världen befinner sig i just nu. Eftersom vår undervisning till största del är individuell, det vill säga en elev per lärare, så tänker vi dock att risken för smittspridning är mindre än i många andra vardagliga situationer. Vi har också förstått att lektionerna är värdefulla för eleverna i dessa tider när det mesta är annorlunda och osäkerheten stor. Våra lärare vittnar om att eleverna kommer fulla av energi och känner stor glädje i att få musicera. Så känner även våra lärare och vi. Därför hoppas vi på att kunna fortsätta vår verksamhet så långt som möjligt.

Vi följer kommunens prioritetsordningar som ser ut så här:

• Steg 1: Fortsätta verksamheten som vanligt
Verksamheten fortsätter i nuvarande lokaler samt eventuella ersättningslokaler.

• Steg 2: Distansundervisning
Om det inte kommer att vara möjligt att fortsätta den ordinarie undervisningen på grund av att lokalerna stängs eller att lärare/elever behöver isolera sig (till exempel vid små symtom) kommer distansundervisning att ges i den mån det fungerar.

• Steg 3: Ställa in
Om vare sig vanlig undervisning eller distansundervisning går att fortsätta med får de kurser som inte kan genomföras ställas in.

Var befinner sig Musikania idag?
Musikanias verksamhet befinner sig fortfarande i steg 1. Dock har ett antal lärare gått vidare till steg 2 med distansundervisning på grund av egna symtom eller för att de tillhör riskgrupperna. Distansundervisningen har på det stora hela fungerat bra. Vi samlar in lärarnas erfarenheter och arbetar för att kunna utveckla och förbättra distansundervisningen om vi helt måste övergå till dessa typer av undervisningsformer. Någon enstaka elev har helt avböjt distansundervisning och då har vi tyvärr tvingats ställa in undervisningen.

Hur fungerar distansundervisningen?
Varje lärare lägger upp formerna för distansundervisning själv. Det kan ske via Skype, Zoom, Google Meet eller annan tjänst. Läraren stämmer av och informerar eleverna/målsmännen om hur upplägget blir, om detta blir aktuellt. Lektionerna sker sedan på ordinarie undervisningstid, men istället för att ses i ett fysiskt klassrum ses man nu över nätet. Tänk på att tid för uppkoppling etc. räknas in i lektionstiden, så testa gärna utrustningen på förhand så att ni vet att allt fungerar. Om vi tvingas gå över helt och hållet till distansundervisning kommer vi att gå ut med mer information om hur det kommer att gå till.

Vad händer med avgiften om undervisningen måste ställas in?
Vi har fått frågor om vad som händer med terminsavgiften om undervisningen behöver ställas in. Dessa frågor måste dock ställas till Nacka kommun som avgör detta. Om enskild elev uteblir från undervisningen medges inte avdrag eller återbetalning, med undantag för frånvaro som kan styrkas med läkarintyg, skriver kommunen.

Hur troligt är det att Musikania går över helt till distansundervisning?
Som det ser ut i dagsläget kommer vi sannolikt att ha tillgång till våra lokaler även om skolorna stänger sin verksamhet. Detta eftersom skolorna i sådana fall kommer att hålla öppet för de elever vars föräldrar har samhällsviktiga arbeten och är i behov av barnomsorg.

Men hur gör ni med bandverksamheten där man ju är flera?
Vår ensembleverksamhet (spela i band) kan eventuellt få andra lösningar. Det här får vi återkomma till om det skulle bli aktuellt.

Vad gör Musikania för att minska risken för smittspridning?
Våra lärare kontrollerar att eleverna tvättat händerna ordentligt före lektionerna och ser till att de använder handsprit. Lärarna har fått egen handsprit som reserv om det saknas på toaletterna. Vi har också gett förhållningsregler om att hålla extra avstånd till eleverna och undvika att ta i hand. Och viktigast av allt: Känner man minsta symtom måste man stanna hemma. Det gäller både elever och lärare. Tänk på att meddela läraren så fort som möjligt vid frånvaro, det uppskattas!

Löpande information och inställd inspirationskonsert
Vi hoppas att även nästa vecka kan fortsätta som denna med övervägande andel lektioner på plats men med viss distansundervisning. Sedan får vi ett välbehövligt uppehåll för att fira påsk.

Vi fortsätter att hålla er informerade och ni är välkomna att mejla eller ringa om ni har frågor, funderingar eller synpunkter. Eftersom läget är som det är har vi också bestämt att vi ställer in den planerade inspirationskonserten 19 april.

Jag vill tacka så mycket för er fina förståelse som jag känner och många visar. Vi försöker göra vårt absolut bästa, jag, lärarna och övrig Musikaniapersonal.

Varma hälsningar!
Janne Kullhammar, rektor för Musikania
Telefon: 070-754 92 46
E-post: janne@musikania.se

 

Information som publicerades den 13 mars 2020:

Följande riktlinjer gäller för vår musikundervisning tills vidare:

  • För både lärare och elever gäller: Vid minsta symtom på infektion ska man stanna hemma och inte komma till lektionerna.
  • Våra lärare kommer att avbryta lektionen om tecken på infektion finns hos lärare eller elev.
  • Eleverna ska tvätta händerna innan de går in på lektionen. Lärarna kommer att påminna dem.
  • Från och med måndag måste varje elev själv ta med egen gitarr, egen bas och egna trumstockar. Om ni saknar fodral finns bra sådana att köpa för att kunna bära gitarren/basen på ryggen. Våra trumlärare har ett lager med Musikania-trumstockar att sälja för 60 kronor paret.
  • Sång- och bandlektioner kommer att hållas utan mikrofoner om inte eleven själv tar med en mikrofon (i den mån det är undervisning med sång i mikrofon).

Vi hoppas på er förståelse för våra åtgärder och att ni hjälper och stöttar oss i detta. Framför allt vill vi att ni håller koll på era barns hälsotillstånd och tar det säkra före det osäkra om det är svårt att bedöma.

Hur länge dessa regler gäller beror på hur situationen kring viruset utvecklas. Vi återkommer med uppdaterad information om läget förändras.

Nacka kommun kommer att ha möte på måndag. Då tar de fram nya anvisningar till oss kulturskolor med anledning av Coronaviruset. Vi återkommer med mer information efteråt.

Läs även kommunens information kring Coronaviruset. Där hittar du även länkar till expertmyndigheternas information på området:
https://www.nacka.se/nyheter-start/2020/03/uppdaterad-information-om-coronaviruset/

Om ni har frågor och synpunkter går det bra att kontakta vår rektor Janne Kullhammar på janne@musikania.se.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.