Förändringar i kommunens kundval

Frida Sandstršm, lŠrare: Efraim Tšrnfeldt

Från och med hösten kommer musikskolor och kulturkurser (till exempel dans, teater och cirkus) att ingå i ett och samma kundval på Nacka kommuns webbtjänster. Alla barn och ungdomar mellan 7 och 19 år kommer då sammanlagt att kunna boka fyra kulturkurser per år.

En nyhet är att du kan nyttja båda musikcheckarna för samma instrument, till exempel två baslektioner i veckan. Antalet lektionstillfällen kommer att bli något färre, från 30 till 27 gånger per läsår (varav 24 är enskilda lektioner och 3 är inspirationskonserter). Utöver det ingår ett uppspel med läraren samt Musikanias stora våravslutning (som även i år blir på jazzklubb Fasching).

Ansökan i det nya kundvalssystemet ska öppna den 18 juni, om allt går enligt planerna.

Läs mer om Kundval kulturskoleverksamhet på kommunens webbplats

Bookmark the permalink.

Comments are closed.