Typ av undervisning

bandrep1

På musikania kan du välja mellan att studera enskilt, i mindre grupp (om du har någon eller några kompisar du gärna vill spela med) eller i någon av skolans musikgrupper, det som vi kallar för “spela i band”. Du kan även spela i slagverksgrupp.

Enskild undervisning

Om du väljer enskild undervisning får du 30 minuters individuell undervisning på ditt instrument med en professionell musiker som lärare. Fördelarna med den här undervisningsformen är att lektionerna anpassas efter just din nivå och inlärningstakt.

Mindre gruppundervisning

Om du vill spela tillsammans med någon eller några kompisar kan ni anmäla er till en så kallad mindre gruppundervisning. Då är ni 2–4 personer som delar på en lärare i ca 45 minuter per lektionstillfälle. Fördelarna med den här undervisningsformen är framför allt glädjen i att musicera tillsammans och att ni kan öva tillsammans på fritiden.

Musikgrupp – spela i band

När du spelat ett tag på ditt instrument hoppas vi att du vill gå vidare och anmäla dig till ett av våra musikgrupper. Det är här som du får praktisera det du lärt dig i den individuella undervisningen, men det blir också en stor utmaning i att samarbeta och tillsammans med hela bandet

Lektionerna

Alla kurser har 30 lektionstillfällen per läsår (inklusive gästföreläsningar med clinics/workshops och konserter). Lektionerna fördelas i möjligaste mån jämnt under terminerna.

Undervisningen sker i huvudsak mellan kl 15.00 – 21.00 på vardagar, clinics/workshops och konserter för skolans elever sker oftast sista söndagen i månaden under läsåret. Kolla in Musikanias Facebooksida för kalendarie och artister/musikgrupper.

Läs mer om undervisningens innehåll »

Comments are closed.