Så hanterar Musikania personuppgifter

EU:s datahanteringsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), gäller som lag i hela Europa från och med den 25 maj, då den ersatte den tidigare Personuppgiftslagen (PuL). Vi på Musikania tillämpar gällande dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

När du via Nacka kommuns webbplats anmäler dig/ditt barn till musikkurs hos Musikania får du först godkänna att vi kommer att behandla dina personuppgifter. Som personuppgift räknas all sorts information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna, till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Musikania värnar om den personliga integriteten och prioriterar skyddet av den information du anförtror oss. Vi följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi behandlar?

Personuppgiftsansvarig kallas den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. Musikanias kundregister ligger på Nacka kommuns dataserver, men vi har tillgång till uppgifterna för att kunna fullfölja vårt uppdrag. Nacka kommun är personuppgiftsansvarig för sin hantering av personuppgifter inom själva kundvalet, därutöver har Musikania, som en av kommunens anordnare, personuppgiftsansvar för hur personuppgifterna behandlas i vår verksamhet.

Musikania AB ansvarar för de personuppgifter vi lagrar. Organisationsnummer är 556729-8723. Adress: Utövägen 6, 132 30 Saltsjö-Boo. E-post: info@musikania.se.

Personuppgiftsbiträden

Vi skriver avtal för personuppgiftsbiträden med de leverantörer vi anlitar för bland annat ekonomiadministration, löneutbetalningar, kommunikation och undervisning. Samtliga personuppgiftsbiträden förbinder sig i avtalen att behandla personuppgifterna i enlighet med kraven i EU:s dataskyddsförordning 2016/679 (GDPR).

Hur använder vi dina personuppgifter?

Förutom att handlägga själva ansökningarna, använder vi personuppgifterna till att skicka information och kontakta dig om vi behöver. Dina personuppgifter kommer att sparas och gallras när personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet med behandlingen. Musikania sparar därmed inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Vi lämnar inte heller ut dina personuppgifter till andra företag eller organisationer och använder dem inte heller till andra ändamål än till vad som anges i samband med att du lämnar personuppgifterna. Som nämnts ovan har Musikania avtal med vissa personuppgiftsbiträden som kan komma att hantera personuppgifter på uppdrag av Musikania.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen

Du har rätt att få veta hur dina uppgifter behandlas av Musikania och få ett registerutdrag om detta. Du har även rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade. Du kan även begära att hanteringen begränsas eller invända mot hanteringen av dina uppgifter samt begära att de uppgifter du själv har lämnat till oss flyttas till någon annan (s.k. dataportabilitet).

Om du anser att vi hanterat dina uppgifter fel, kan du klaga hos oss eller till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet.

Comments are closed.